Warp 5 itzultzailea / translator / traductor

Bai lagunok, Warp Bortz beti teknologiak gainditzen! Ezkerrean duzuen widgetari esker zuen blog kuttun hau edozein hizkuntzatara itzuli dezakezue, Googleren itzulpen zerbitzuari esker. 

Oraingoz baina euskarazko itzulpena alfa bertsioan dago eta beraz akats batzuk espero daitezke. Aproba egin baduzue ohartuko zineten akatsak anitzak direla, bloga ulergaitz egiteraino, baina tira, bloga sarritan izan ohi da ulergaitza.  Baita niretzako ere.

*****

Yes folks, technology always exceeds five Warp! Thanks for the widgets on the left you kuttun can return to this in any language, thanks to Google's translation service.
Basque translation, but for now there is an alpha version, so you can expect a few mistakes. If you realize that the multiple mistakes made ACHIEVEMENT zineten, carrying ulergaitz blog, but well, often tend to be ulergaitza blog. Also, even for me.

(translated with Google Translate)

*****

Sí amigos, la tecnología siempre superior a cinco deformación! Gracias a los widgets en el lado izquierdo kuttun este blog de nuevo en cualquier idioma que pueden, gracias al servicio de traducción de Google.
Traducción Vasco, pero por ahora no hay una versión alfa, por lo que pueden esperar unos pocos errores. Si te das cuenta de que los errores múltiples hechos zineten LOGRO, llevando ulergaitz blog, pero bueno, a menudo tienden a ser ulergaitza blog. Además, incluso para mí.

(traducido con  Google Translate)

Comments

Popular Posts